ID-Porten

Her kan du administrere din deltakelse i de screeningprogrammer eller spørreundersøkelser som er aktuelle for deg.

Mammografi   Cervix    PROMS    Fight HPV